a Twórców Górnego Śląska
  • Zebranie założycielskie Halemba czerwiec 2012
  • Pomsta
980x200_ckbizPromo

Bronisław Wątroba

WątrobaUrodzony 8.V.1959 roku, w Rudzie Śląskiej gdzie mieszka do dzisiaj.

Wykształcenie średnie, techniczne. Obecnie pracuje w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego na stanowisku inspektora ds. aparatury i sprzętu ratowniczego.

Współzałożyciel halembskiego Koła Związku Górnośląskiego, stowarzyszenia „Pro Loquela Silesiana”, grupy nieformalnej „Asocjacja M&B&P-18” i SWAT

Rudzki kolekcjoner, animator śląskiej kultury i literat.

Kolekcjonerskie pasje  B. Wątroby dotyczą głównie numizmatyki i falerystyki. Szefował nieistniejącemu już obecnie Klubowi Kolekcjonera w Rudzie Śląskiej. Jego kolekcja śląskich notgeldów w okresie od 1998 do 2012 roku prezentowana była szeroko w województwie śląskim i opolskim (około 150 wystaw). Za popularyzację numizmatyki śląskiej poprzez działalność wystawienniczą, nagrodzony medalem im. Juliusza Mękickiego.

Animator kultury w swoim mieście, gdzie od szeregu lat organizuje Zloty Miłośników Śląskiej Fraszki i Rymowanki – z częstotliwością co pół roku. Od 2008 roku corocznie organizuje w Rudzie Śląskiej „Sowizdrzoła Konkurs Fraszki Śląskiej”. Inicjator i współorganizator Barbórkowego Konkursu Poezji w swoim mieście, któremu ta święta akurat patronuje. Organizator konkursu śląskich limeryków i szpasek, a przy tym pomysłodawca specyficznie śląskiej formy fraszki, o „kanonicznej” budowie, nazwanej autorsko – szpaską.  Pomysłodawca lub współorganizator licznych inicjatyw, których celem jest upowszechnianie i promocja języka śląskiego. Juror w różnorodnych konkursach śląskiej mowy. Za swoją aktywność na polu promocji i popularyzacji śląskiej mowy nagrodzony medalem „Kamrat Rudzki”.

Pomysłodawca i organizator plebiscytu „Nagrodzony notgeldem śląskim” – najstarszej, ciągle funkcjonującej rudzkiej nagrody przyznawanej za szeroko pojętą aktywność wolontariacką. „Notgeld” przyznawany jest nieprzerwanie od 2005 roku.

Pomysłodawca i organizator internetowego plebiscytu „Pszociel Ślonski Godki” – tytuł ten, głosami internautów przyznawany jest corocznie piątce laureatów od 2009 roku.

Pomysłodawca odznaki „Pszociel Ślonski Godki” – ustanowionej z końcem 2009 roku przez halembskie Koło Związku Górnośląskiego.

Bronisław Wątroba, będąc zarazem śląskim twórcą – fraszkopisarzem, publikuje swoje krótkie utwory w Internecie. Jego dorobek dzisiaj to około 100 tysięcy różnorodnych tematycznie fraszek i rymowanek śląskich powstałych w okresie od 2002, po dzień dzisiejszy. W 2011 roku ukazała się drukiem jego pierwsza tragifarsa „Plebiscyt we Necie” będąca swoistym dokumentem obrazującym perypetie związane z plebiscytem „Pszociel Ślonski Godki”. W 2012 kolejna wydana tragifarsa o tytule „Ślonzok fikcjom” obrazuje historię edycji plebiscytu „Nagrodzony notgeldem śląskim” na forum portalu „nasza-klasa.pl” w efekcie czego, choć nie bez udziału internetowych złośliwców,  prowadzący zostaje ukarany przez administrację portalu „kontem fikcyjnym”. Tak więc obydwie te sztuki prezentują rzeczywiste historie i mają charakter autobiograficzny.

Kolejna sztuka z tego cyklu, choć już napisana, nie doczekała się jeszcze publikacji książkowej.